Trivselssamtaler

Stress og udmattelse

Jeg skelner typisk mellem to typer stress reaktioner. Den type stress er klassisk udmattelse, hvor en person gennem længere tid ikke har haft en hensigtsmæssig balance mellem anstrengelse og mulighed for at restituere. Dette kan have været i kortere eller længere tid. Det kan handle om ren travlhed og mange opgaver, eller det kan være bestemte egenskaber der har været været på overarbejde, fx empati og omsorgsarbejde.

En anden type stressreaktion handler om usikkerhed på roller på arbejdspladsen og forskellige forventninger til hvordan opgaver skal løses, og hvordan der kommunikeres med hinanden. Denne type stress kommer ofte til udtryk som mistillid, frustration og vrede og bekymringer om samværet med kollegaer eller familie.

Fælles er, at når vi er stressede gennem længere tid tilpasser kroppen sig ved at producere mere stresshormon. På kort sigt er det ikke et problem, da kroppen hjælper dig med at klare en udfordring eller opgave. På lang sigt kan det dog blive problematisk, fordi et højt niveau af stresshormoner over tid kan nedbryde funktioner i kroppen som er vigtige for kvaliteten af vores tanker og vores følelsesliv.

Det kan resultere i processer i hjernen, som er vigtige for hukommelse, opmærksomhed, koncentration, og regulering af vores følelser forringes. For nogle personer er der tale om kortere stressbelastninger - måske gennem måneder - mens der for andre er tale om perioder på flere år - måske et helt liv.

Der er ofte et mere eller mindre komplekst forhold mellem de sociale relationer en person befinder sig i, de krav en person oplever og den personlige historie for at vurdere hvordan krav skal honoreres og muligheder for at gøre det. Min rådgivning er løsningsfokuseret og jeg retter fokus på hvad du kan gøre her og nu og støtter dig i at skabe rammerne til at få det bedre og vende tilbage til arbejdslivet.

Angst og depression

Angst og depression er i princippet begge diagnoser. Men det er mere præcist at forstå angst og depression som en tilstand, man kan være i og ikke en sygdom. Begge lidelser involverer en tænkning som kan være præget af utryghed, ledsaget af negative følelser som kan begrænse et menneske i at deltage i ellers normale sociale relationer eller aktiviteter.

I det tilfælde der er tale om angst eller depression, har min rådgivning særligt fokus på at støtte problemløsning og tænkning om de aktuelle udfordringer som lidelsen kan stå i vejen for. Samtidig vil jeg også have fokus på at få afdækket årsager til en negativ tænkning, ved at støtte selvtillid, selvværd og evne til at tage imod omsorg.

CBT Therapy

Kriser, tab og sorg

Nogle gange går livet ikke som vi har håbet. Vi kan opleve pludselige forandringer i forbindelse med ulykker eller sygdom, eller hvis vi mister noget som er vigtigt for os fx et job eller nogen vi holder af.

Baggrunden for sorg og krise og sorgreaktioner kan være mange, og hverken sorg eller krisereaktioner kræver per automatik psykologisk rådgivning eller støtte. Men i nogle tilfælde kan hjælpen måske ikke hentes hos familie, venner eller kollegaer og i de tilfælde kan det være hjælpsomt med en psykolog som kan støtte håndteringen af en sorg eller krisereaktion.

Tilgang og henvisningsmuligheder

Jeg foretrækker kognitiv adfærdsterapi som metode til at få greb om de forskellige problemstillinger vi oplever som mennesker. I terapien vil du opleve, at vi har en helt almindelig samtale, som er imødekommende og rar. Jeg sørger for, at vi kommer rundt om de områder du har brug for at tale om.

Hvis du vil læse mere om kognitive adfærdsterapi kan du læse mere her og her. Her kan du læse om metodens baggrund og hvordan en session typisk forløber.

Du kan som udgangspunkt ikke bruge en henvisning fra egen læge, da jeg ikke har overenskomst med sygesikringen. Du kan dog undersøge om du er dækket for tilskud til psykologisk rådgivning gennem dine forsikringer, pensioner eller Sygesikringen Danmark.

telefonpsykologi