Erhvervspsykologi

Erhvervspsykologi

Hvad er erhvervspsykologi?

Erhvervspsykologi hjælper arbejdspladser og organisationer med at ledere og ansatte kan trives, samarbejde og være effektive og produktive. Erhvervspsykologien er en blanding af almenpsykologi, som bl.a. fokuserer på menneskets motivation, trivsel, læring og udvikling og socialpsykologien, som undersøger hvordan mennesker i grupper udvikler strukturer med roller, normer og værdier, som det enkelte mennesker bliver en del af.

Som erhvervspsykolog yder jeg uafhængig rådgivning, baseret på et videnskabeligt grundlag for at forstå mennesker i deres samspil med deres arbejde, karriere, kollegaer og ledelse. Jeg hjælper med, at kortlægge de psykologiske årsager bag temaer og udfordringer (fx højt sygefravær, lavt engagement eller konflikter) og udvikle løsninger, fx ved brug af psykologiske test, interviews, observationer og samtaler med enkeltpersoner og grupper.

Som erhvervspsykolog hjælper dig, dit team og organisation med at tage højde for både almene psykiske reaktioner og behov ved forandringer samt mulighed for at gå tæt på den enkelte leder eller ansattes unikke psykologiske profil og behov, der skal tages højde for, når I vil lykkes med en forandringsproces.

Psykologiske test

Personlighed består af en række træk ved den enkelte persons tænkning, følelsesmæssige reaktioner og adfærd, som især kan have betydning for karriereinteresser, karrierevalg, måder at arbejde på og tilfredshed på jobbet. Jeg fungerer som ekstern HR Partner i rekrutteringsprocesser, hvor jeg undersøger hvilke egenskaber den ideelle kandidat til en stilling bør have. Jeg gennemfører tests, rapporterer og rådgiver jer i forhold til udvælgelse og fastholdelse af de rigtige kandidater. Psykologiske test kan også bruges i forbindelse med teambuilding ved projektbaserede teams eller ved omlægning og fusionsprocesser.

Jeg tilbyder to typer personlighedstest:

 • NEO-PI-R: Testen kortlægger 5 overordnede træk og 30 underliggende facetter. Denne test kaldes ofte 5-Faktor modellen og kortlægger Samvittighedsfuldhed, Venlighed, Åbenhed, Udadvendthed og Ængstelighed. De fem områder har typisk en høj indflydelse på hvilke job og jobkrav man vil trives med.
 • MTQ48:Denne test kortlægger en persons mental robusthed. Mental robusthed kan beskrives som en persons måde til at håndtere udfordringer, pres og belastning uanset omstændighederne. MTQ48 giver en hurtig og praktisk vurdering af en persons mentale robusthed i en bred række af arbejdssituationer. Den måler mental robusthed på fire overordnede områder: Kontrol, Udfordring, Vedholdenhed og Selvtillid.
 • Coaching pakke til ledere og selvledende medarbejdere

  Ledere, projektledere og selvledende specialister er ofte afhængige af deres relationer for at komme i mål med leverancer og projekter.

  Det stiller krav til samarbejdsfærdigheder både vertikalt og horisontalt i organisationen, men det kræver også evnen til at kunne stå fast på egne agendaer for at opnå mål.

  Mine coachingforløb har fokus på at styrke og støtte ledere og specialister til at tilpasse sig krav på det aktuelle karrieretrin.

  Det kan betyde ændring af livsstil, udvikling af samarbejdsevner eller styrkelse af det psykologiske fundament, tro på egen selvtillid og selvværd.Mine coachingforløb er altid skræddersyet til den aktuelle person, rolle, organisation, udfordringer og ressourcer.

  Personaleledelse ved kriser og ulykker

  Jeg har stor erfaring med krisepsykologisk rådgivning og genetablering af sikkerhed og tryghed for personalet ved voldsomme hændelser, fx arbejdsulykker, tilskadekomst samt vold og trusler. Tiden lige efter en voldsom hændelse er afgørende for at man som menneske kommer ud på den anden side. Derfor tilbyder jeg akutte samtaler enten ved fremmøde eller telefonisk, eller forebyggende initiativer med undervisning og træning af ledere om krisepsykologisk støtte ved ulykker.

  Fremfor alt handler det om at sikre organisatorisk stabilitet som giver den ansatte tryghed, og at den ramte oplever at virksomheden er støttende sådan at der ikke bliver grundlag for en oplevelse af svigt oven i ulykken.

  Sundhedsfremme, sygefravær og mental sundhed

  Den moderne arbejdsplads kan være spændende, udfordrende og motiverende. Men en stor del af det moderne arbejde er meget forskelligt fra det vores kroppe er udviklede til. Meget arbejde kræver at man sidder stille foran en computer. Det kan foregå på skæve tidspunkter, fx om natten. Men det kan også være fysisk udmattende eller præget af mødet med trusler og usikkerhed om egen sikkerhed.

  På hver sin måde påvirker alle disse forhold vores kroppe negativt. Vi bliver inaktive, tager på i vægt, får forhøjet blodtryk og måske et forringet følelsesliv, koncentration og hukommelsesbesvær. Sundhedsfremmende initiativer på arbejdspladsen er derfor vigtige for at passe på sine medarbejderes trivsel og produktiviteten.

  mental robusthed

  Tag sundhedsinitiativet til hjertet

  For at et initiativ om sundhedsfremme bliver taget til hjertet af medarbejdere, og faktisk ændrer holdninger og få nye sundere vaner, er det vigtigt at projektet møder medarbejderen i øjenhøjde og med respekt for aktuelle og konkrete ressourcer og muligheder.

  Der kan være store forskelle i livsstil i en virksomhed, både mellem de ansatte indbyrdes, mellem ledelse og ansatte og ledelsen imellem. Derfor er det vigtigt at finde nærmeste udviklingszone for både den enkelte og virksomheden som helhed. Nogle vil måske kæmpe med at kvitte smøgerne, og andre om at finde de 30 minutter dagligt til at få pulsen lidt op mens nogle gerne vil have skåret ned på alkoholen, sukkeret eller fedtet. Når selvtilliden skal udvikles til at have greb om en sundere livsstil, er det vigtigt at alle oplever de har et mål, de kan lykkedes med.

  Med det sagt, er en aktiv livsstil, bygget omkring et meningsfuldt fællesskab, en vigtig ressource til mental sundhed og et mindre sygefravær på arbejdspladsen.

  I fællesskab med mine samarbejdspartnere leverer vi en samlet og skræddersyet pakke som fremmer både den fysiske og mentale sundhed på din arbejdsplads både individuelt og for virksomheden.