Inspirerende og motiverende foredrag

presentation

”Robert er en levende, skarp og nærværende foredragsholder. Han er exceptionelt god til at formidle meget komplekst stof til lige præcis den målgruppe, han står overfor, og leverer ’aha-oplevelser’, ny brugbar viden og værktøjer som kan bruges i hverdagen. Han taler så omsorgsfuldt, at alle føler sig set, hørt og mødt”. "

Britt Christiansen, MAKWäRK, 5teSted Office

Søvn, trivsel og arbejde

En søvn af høj kvalitet er afgørende for vores sundhed, trivsel og mentale tilstand. Næsten alle mennesker vil på et tidspunkt i deres liv opleve nætter hvor søvnen glipper. Selv efter få nætter med søvnunderskud, kan der ses ændringer i kroppen. Ændringerne kan påvirke insulin og glukosetolerancen, vores appetit og overtid hæve vores blodtryk og få os til at tage på i vægt. Psykologisk medfører søvnunderskuddet tab af energi og humør mens koncentration, hukommelse og reaktionsevnen bliver dårligere. Forbigående søvnløshed er normalt, men for nogle mennesker kan det udvikle sig til en livsstil præget af kronisk søvnunderskud eller udvikling af kronisk insomni (søvnløshed).

For lidt søvn kan have søvn har store konsekvenser. Søvnproblemer fører årligt til hæmmet produktivitet, øget sygefravær, samt øget risiko for ulykker på arbejdspladsen og i trafikken.

Nogle søvnproblematikker kan være forårsaget af skifteholdsarbejde eller natarbejde som typisk fører til forstyrrelser af døgnrytmen. Men det moderne liv mellem arbejdskrav og familieliv kan også medføre forkortet søvn. Det giver et ophobet søvnunderskud, som bliver oplevet som udmattelse og stress.

I dette foredrag sætter Robert den nødvendige søvn til debat og diskuterer nogle af de faldgrupper det moderne liv stiller i forhold til at balancere kroppens behov for søvn, krav til arbejdslivet, familiens krav og de mange muligheder for underholdning. Foredraget tilpasses til arbejdspladsens forhold. Er I fx en arbejdsplads med skifteholdsarbejde, får deltagerne redskaber til at håndtere deres søvn under skifteholdsarbejde.

Jeg har ret til at være glad og stolt

I dette foredrag inspireres og motiveres deltagerne til at bryde med antagelser, der holder dem tilbage fra at føle selvtillid, have omsorg for sig selv og højne selvværdet. Et lavt selvværd bliver ofte kimen til let til moderate depressioner og en kronisk følelse af ikke at slå til. Det kan nemt føre til at miste modet på tilværelsen. Statistik fra sundhedsstyrelsen viser, at hver 8. mand og hver 4. kvinde i løbet af et liv kan blive ramt af depression, særligt i løbet af 20’erne og 30’erne hvor fundamentet for resten af livet bliver lagt gennem uddannelse, arbejde og stiftelse af familie.

Med baggrund i mere end tusinder samtaler om at støtte både unge og voksne til at finde selvtilliden og egenomsorgen - trods nogle gange katastrofal modgang - deler Robert de principper og metoder, som har hjulpet dem til at finde selvværdet og modet til at møde livet igen.

ret til at være stolt og gul

Stop Vreden

burning matches

Vrede er en naturlig følelse og vi vil alle opleve vrede i livet. Vrede er en naturlig reaktion på at føle sig truet og et ønske om, at forsvare sin sikkerhed eller integritet. Vredens udtryk kan derimod være mere eller mindre hensigtsmæssig og måske endda selvsaboterende og skadelig for en selv eller omgivelserne.

Vrede fører hver dag til uhensigtsmæssige konflikter på arbejdspladsen, i trafikken og online. Det fører til verbale og voldelige overfald. Det siger sig selv, at vrede ofte får et destruktivt udløb for personen, der føler vrede, og dennes omgivelser. Men hvorfor er det sådan, og hvordan bryder vi den onde spiral?

I dette foredrag inspirerer og motiverer Robert deltagerne til at håndtere følelsen af vrede på en ikke-destruktiv facon.

I foredraget præsenterer I for tre vredes typer: Skræmmeren, Strafferen og Den Selvhævdende. Tre typer vi alle har mødt, når vi selv og andre er vrede. I får metoder og principper, som hjælper jer til at håndtere egen og andres vrede hensigtsmæssigt og konstruktivt og genoprette den tillidsfulde relation. Foredraget er særligt egnet til konfliktramte arbejdsgrupper og personer som arbejder med vrede brugere og borgere.

Book et foredrag

Du er velkommen til at kontakte mig helt uforpligtende, hvis du er interesseret i et af mine foredrag.Hvis du ønsker et skræddersyet tilbud til lige præcis dit publikum, vil jeg glæde mig til at høre mere om dem og deres særlige forhold. Mine foredrag varer typisk 60-90 minutter. Du kan kontakte mig på telefon 20 92 08 73 eller via mail ved at trykke på knappen

Om Foredragsholderen

mental robusthed

Robert er autoriseret psykolog og arbejder i hans praksis på at støtte mennesker og organisationer i at trives i uddannelse, arbejde og parforhold og familieliv.

Robert er politisk aktiv for at fremme kvaliteten af diagnose og behandling af søvnlidelser i hans rolle som formand for Dansk Søvnmedicinsk Selskab.

Robert har en lang erfaring med oplæg og foredrag i både danske og internationale virksomheder, på både dansk og engelsk, for både mindre intime grupper og store forsamlinger i flere forskellige brancher.